Om MT's Atelier.

Født i 1960-som den omtrent af en søskende flok på fem har Tom Sonny Bakdal Jensen fungeret som autodidakt billedkunstner i snart 30 år.
I en stilart der er blevet beskrevet som en blanding af det absolut abstrakte og non-plus figurativt,af nogen kaldet visionisme eller random visionisme,danner han former der antager karakter af mennesker,dyr,fantasifostre,landskaber, farvesymfonier,o.a.l.afhængigt af lysforhold,betragtervinkel,etc.,hvilket er en af grundene til,at værkerne som oftest er signeret i hvert af de fire hjørner.

Synegias are exhibited to the public

Synegias are exhibited to the public.

Artwork from MT’s Atelier coming here.

Contact MT’s Atelier about?.

Kind Regards Tom Sonny Bakdal Jensen.

tom jensen072@gmail.com
MT typewriting
Share This