The real thing is what happens, whether you call it good, bad or no matter.That’s what actually takes place.When you are incapable of standing face to face with what is actually happening, you create illusions,to escape it.If you are unwilling or afraid of seeing it in the eye, which is actually going on, this evasion creates illusion,imagination,a romantic Movement away from what is.The word ‘ illusion’implies that you move away from what is.
krishnamurti Ojai Californien,1980

When I say”I know you,”I think I knew you yesterday.I don’t actually know you now.The only thing I know is my picture of you.It’s put together by all the memories I have about you — and your image of me is put together the same way,and it’s these images that have a relationship and that prevent us from really knowing each other.
Krishnamurti. 1956.

Illusioner kan kun finde sted, når der er en bevægelse væk fra kendsgerningerne,fra det som sker,det som faktisk er.I forståelsen af det som er,er det ikke ens personlige mening,der vurderer,men den faktiske iagttagelse.Man kan ikke observere det,som faktisk sker,hvis ens tro eller betingning bestemmer observationen.Så undgår man at forstå det,som er.
Share This